Poziv na online radionicu o ljudskim pravima u saradnji sa “Konrad Adenauer Stiftung” i “Vaša prava BiH”

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli će u saradnji sa Konrad Adenauer Stiftung i Vaša prava BiH upriličiti online radionicu o ljudskim pravima u međunarodnom pravu programom vladavine prava za Jugoistočnu Europu. Radionica će se održati putem...