Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije kandidatkinje Tijane Ahmetović

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 20.05.2024. godine

OBAVIJEST

Kandidatkinja Tijana Ahmetović, MA prava, javno će braniti prijedlog teme doktorske disertacije (projekt) pod naslovom: “Poseban upravni postupak u oblasti eksproprijacije i građenja”, dana 07.06.2024. godine sa početkom u 14,15 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr.sci. Edina Šehrić, vanredni profesor, izabrana na užoj naučnoj oblasti: „Upravno pravo i uprava“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik,

2. Dr.sci. Maša Alijević, vanredni profesor, izabrana na užoj naučnoj oblasti “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici (ekvivalentno izboru na užim naučnim oblastima: „Državno i međunarodno javno pravo“ i “Upravno pravo i uprava” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli) – član,

3. Dr.sci. Edin Djedović, docent, izabran na užoj naučnoj oblasti: „Upravno pravo i uprava“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

Odbrana projekta je javna.

You may also like...