Raspored konsultacija

 • Dr.sci. Izudin Hasanović red.prof.

Srijeda 10,00-13,00 sati

Petak 10,00-12,00 sati

 • Dr.sci. Edin Mutapčić red prof.

Utorak 12,00-14,00 sati

Četvrtak 12,00-15,00

 • Dr.sci. Amir Karić vanr.prof.

Ponedjeljak 10,00 – 13,00 sati

Petak 10,00 – 12,00 sati

 • Dr.sci. Vedad Gurda vanr.prof.

Srijeda 14,00-16,00 sati

Četvrtak 10,00-13,00 sati

 • Dr.sci. Dženeta Omerdić vanr.prof.

 Ponedjeljak 10,00-12,00 sati

Srijeda 9,00-12,00 sati

 • Dr.sci. Jasmina Alihodžić vanr.prof.

Ponedjeljak 11,00-14,00 sati

Četvrtak 11,00-13,00 sati

 • Dr.sci. Anita Petrović vanr.prof.

Ponedjeljak 10,00-13,00 sati

Utorak 10,00-12,00 sati

 • Dr.sci. Hamid Mutapčić vanr.prof.

Srijeda 11,00-13,00 sati

Četvrtak 10,00-13,00 sati

 • Dr.sci Edina Šehrić, doc.

Srijeda 10,00 – 12,30 sati

Četvrtak 10,00 12,30 sati

 • Dr.sci. Ervina Halilović, doc.

Ponedjeljak 10,00-12,00 sati

Utorak 10,00-13,00 sati

 • Dr.sci. Maja Iveljić, viši ass

 Utorak 10,00-12,00 sati

Srijeda 10,00-13,00 sati

 • Faris Hasanović, MA, ass

Četvrtak 10,00-13,00 sati

Petak 10,00-12,00 sati