Naučni skupovi

Otvori dokument "Međunarodna naučna konferencija „Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH:Koliko daleko možemo ići?“

Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH

Međunarodna naučna konferencija: „Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: Koliko daleko možemo ići?“

U Tuzli je 13. i 14. novembra 2013. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Centra za društvena istraživanja Internacionalnog Burch Univerziteta u Sarajevu održana Međunarodna naučna konferencija: „Javni i privatni aspekti nužnih pravnih reformi u BiH: Koliko daleko možemo ići?“ Naučni radnici i samostalni istraživači iz Turske, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine prezentirali su 32 referata u okviru kojih su razmatrali aktuelna pitanja i institute nacionalnih pravnih sistema spomenutih zemalja.

Kliknite ovdje za otvaranje dokumenta (PDF)


Naučna konferencija: „Reforma ustava – uslov za brži napredak Bosne i Hercegovine“ (2012.)

Povodom 50 godina naučnog, stručnog i pedagoškog rada profesora-emeritusa Kasima Trnke u Tuzli je u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli održana naučna konferencija „Reforma ustava – uslov za brži napredak Bosne i Hercegovine“. Učešće na konferenciji uzeli su naučni radnici iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji su analizirali aktuelni ustavno-pravni okvir Bosne i Hercegovine, te izazove i perspektive budućeg reformiranja istog, kao nužnu pretpostavku daljnjeg razvoj naše zemlje.


Otvori dokument "Austrijski građanski zakonik"

Austrijski građanski zakonik (1811-2011)

Znanstveni skup: „Austrijski građanski zakonik (1811 – 2011)“

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Pravnim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz Osjeka  organizovao je znanstveni skup „Austrijski građanski zakonik (1811 – 2011)“. Skup je organizovan u povodu 200 godina od usvajanja Austrijskog građanskog zakonika (ABGB) i isti je održan u Tuzli u periodu od 16 – 18. XII 2011. Učešće na znanstvenom skupu uzeli su eminentni istraživači, nastavnici i saradnici sa pravnih, ali i drugih srodnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Mađarske.

Kliknite ovdje za otvaranje dokumenta (PDF)


Otvori dokument "Ustvano pravni razvoj BiH"

Ustvano-pravni razvoj Bosne i Hercegovine (1910-2010)

Naučni skup: „Ustavno – pravni razvoj Bosne i Hercegovine (1910 – 2010)“

Povodom 100-godišnjice donošenja Zemaljskog statuta za Bosnu i Hercegovinu, odnosno ustava, kojim je Bosna i Hercegovina i pravno postala corpus separatum unutar Austro-Ugarske monarhije, u Tuzli je od 17. do 19. decembra 2010. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli održan naučni skup „Ustavno – pravni razvoj Bosne i Hercegovine (1910-2010)“. Naučni radnici sa većine univerziteta u Bosni i Hercegovini, te Univerziteta u Osijeku, Zagrebu i Splitu prezentirali su preko 30 radova unutar kojih su razmatrali historijsko-pravnu genezu razvoja ustavnosti Bosne i Hercegovine tokom posljednjeg stoljeća, ali i kontraverze savremenog ustavnog uređenja naše zemlje.

Kliknite ovdje za otvaranje dokumenta (PDF)