Uspjeh studenata Pravnog fakulteta

sl3

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli uzeo je učešće na četvrtom Futura Moot court takmičenju u oblasti poznavanja Evropske konvencije i ljudskih prava i jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava. Naime, radi se o Moot court takmičenju organizovanom od strane svjetski priznate organizacije Civil rights defenders, koja ima za cilj odbranu građanskih i političkih prava. Nastavi čitati