Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Aktivnosti na kontroli i evaluaciji silabusa

U cilju kvalitetnijeg informisanja javnosti, studenata i zaposlenika Univerziteta, te inoviranju studijskih programa kao i pripreme za akreditaciju studijskih programa u narednom periodu, Univerzitet u Tuzli u prethodnih mjesec dana sproveo je intenzivne aktivnosti...

Održana Tribina “Miris pokošene mladosti”

Asocijacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dana 25.05.2017. godine, u amfiteatru Pravnog fakulteta organizirala je Tribinu pod nazivom „Miris pokošene mladosti“ u sjećanje na 71 mladi život izgubljen u masakru na Kapiji. Tačno...

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta

Masaryk univerzitet, Brno, Česka, objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima i osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2017/18 godine. Konkurs je otvoren za...

Rodne predrasude u primjeni prava

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Atlanskom incijativom danas je organizovao promociju priručnika pod nazivom Rodne predrasude u primjeni prava: bosanskohercegovački i međunarodni pravni okviri i praksa. U radu ovog priručnika učestvovalo...