Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Erasmus+ stipendije Univerziteta u Granadi

Univerzitet u Granadi objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima i osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zismki semestar akademske 2017/18 godine. Konkurs je otvoren za studente...

Novo obavještenje za studente imatrikulante

Obavještavaju se imatrikulanti po starom nastavnom planu i programu-prije Bolonje- da je Studentska služba Pravnog fakulteta po zahtjevu Ureda za nastavu i studentska pitanja sačinila spisak sa pregledom za svakog imatrikulanta po studijskim godinama...