Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Obavijest za predaju prijava

Obavještavaju se studenti koji stiču status apsolventa u akademskoj 2021/2022 godini da su obavezni predati prijave za sve ispite  koje nisu položili do 15.10 2021 godine. Studenti imatrikulanti su dužni do 15.10.2021. godine predati...