Raspored ispita

Klikom na crveni kvadrat ispod, za vama odgovarajuću godinu, otvarate raspored ispita za tekuću akademsku godinu. Rasporedi su sačuvani u PDF formatu, stoga za njihovo otvaranje morate imati instaliran PDF čitač (npr. Adobe Reader) ili web pretraživač sa ugrađenom funkcijom čitanja PDF dokumenata (npr. Firefox).


I CIKLUS


II CIKLUS