Uslovi upotrebe

Generalne odredbe

Autor ovog teksta i web stranice (nadalje PFUNTZ) može ova pravila i uslove ažurirati periodično, stoga vas molimo da ih provjerite sa vremena na vrijeme. Vaš nastavak upotrebe ove web stranica, nakon ažuriranja pravila i uslova, predstavlja vaše prihvatanje tako izmjenjenih pravila i uslova. Ako se sa ovom stavkom ne slažete onda niste ovlašteni za nastavak upotrebe ove web stranice.

Od strane PFUNTZ vi ste ovlašteni na pregled, preuzimanje i slanje trećim licima dokumenata objavljenih na ovoj web stranici pod uslovima:

  • Nisu napravljene nikakve izmjene bez pisane dozvole autora stranice,
  • Dokumenti će se koristiti samo u informativne svrhe za privatne ili nekomercijalne svrhe.

Ovlašteni ste i na printanje javnih dokumenata objavljenih od strane institucija na ovoj web stranici (npr. Pravila studiranja i sl.). Za printanje dokumenata i djela koja spadaju pod nečije autorsko pravo na rad morate tražiti dozvolu autora ili uprave fakulteta (npr. Časopise i sl.).

Ukoliko se ne slažete sa rečenim iznad, svako pregledanje, preuzimanje, kopiranje, proslijeđivanje sadržaja na ovoj web stranici vam je zabranjeno. Ukoliko stranicu planirate koristiti na neki drugi način, drugačiji od navedenog, molimo da nas kontaktirate.


Administriranje

PFUNTZ Administracija (webmaster i voditelji) imati će pravo da u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, izmjeni ili prekine ovaj web servis, sa ili bez obavještenja. PFUNTZ neće biti odgovoran vama ili bilo kojoj trećoj strani za nastanke modifikacije i dejstva koja mogu proisteći iz toga.

Svi potpisani članci predstavljaju stavove osoba koje su ih postavile na web stranicu, sa izuzetkom preuzetih članka koji sadržavaju izvor informacije naveden na dnu članka.

Aktuelni Webmaster stranice će raditi po službenoj dužnosti, te stoga članci koje on objavi ne predstavljaju njegove stavove već stavove institucije. Webmaster nije odgovoran za sadržaj postavljen na web stranicu.


Veze

Ova web stranica može sadržavati linkove ka drugim web stranicama ili izvorima. PFUNTZ nije odgovoran za tekst i/ili reklamni sadržaj ili usluge koje se nalaze na tim drugim stranicama ili izvorima, za sadržaj koji je (ne) dostupan na njima, njihovoj mogućnosti upotrebe ili tačnosti podataka.


Napomene

PFUNTZ ne može garantirati:

  • Da je sadržaj na ovoj web stranici bez grešaka ili prilagođen za svaku upotrebu.
  • Da će ova web stranica funkcionirati bez prekida ili grešaka,
  • Da će ova web stranica biti prikladna za vaša potrebe ili namjere upotrebe,
  • Da ova web stranica neće nenamjerno, implementacijom sadržaja na istu, prekršiti patent, zaštitni znak, autorsko pravo ili druga prava trećih strana.

Ukoliko se ne slažete sa do sada navedenim stavkama ovih pravila i uslove upotrebe PFUNTZ web stranice ili niste zadovoljni servisima koje ova web stranica nudi, prestanite koristiti ovu web stranicu. PFUNTZ nije odgovoran vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu, bila ona direktna, indirektna, slučajna ili posljedinačna, povezana ili proizilazeća iz vaše upotrebe, pogrešne upotrebe ili nemogućnosti upotrebe PFUNTZ web stranice i njenih servisa.

Iako vaše potraživanje može biti zasnovano na garanciji, ugovoru, prekršaju ili nekom drugom pravnom uporištu, nezavisno o našoj informisanosti o nastanku takve štete, PFUNTZ je oslobođen svih odgovornosti.

Prihvatanje ograničenja naše odgovornosti je nužan preduslov za nastavak upotrebe ove web stranice i njenih pratećih servisa ili usluga.