Uprava

Dekan: dr.sci. Amir Karić, red. prof.

e-mail: amir.karic@untz.ba


Prodekan za nastavu i studentska pitanja: dr. sc. Ervina Ibrahimović, docent

e-mail: ervina.ibrahimovic@untz.ba


Prodekan za naučno – istraživački rad: dr. sc. Vedad Gurda, vanr. prof.

e-mail: vedad.gurda@untz.ba


Pomoćnik generalnog sekretara: Admir Selesković, magistar prava

e-mail: admir.seleskovic@untz.ba


Studentska služba:

Almira Mujezinović, šef studentske službe, e-mail: almira.mujezinovic@untz.ba

Kontakt: +387 35 283-489