Studentski servis

Studentski servis omogućava studentima Univerziteta u Tuzli pristup ličnoj email adresi na UNTZ domeni, pregled položenih ispita i pristup Wi-Fi konekciji na fakultetu.

Link za pristup servisu (email, pregled ispita): www.student.untz.ba

SSID Wi-Fi konekcije (naziv Wi-Fi pristupne mreže): UNTZ


Format prijave na servis i wifi za studente Pravnog fakulteta

Korisničko ime: Ime.Prezime@student.pf.untz.ba

Šifra: Vaš JMBG

 

PRIMJER

Korisničko ime: Haris.Harisovic@student.pf.untz.ba

Šifra: JMBG broj


Univerzitetska podrška (UNTZ Administrator)

Za sve upite vezane za serversku isporuku web sadržaja, probleme sa emailom, kreiranje i administraciju emailova, probleme sa autentifikacijom i slično, koristite sljedeći kontakt:

Ukoliko korisnik nije u mogućnosti poslati e-mail, podršku može zatražiti na telefon broj +387 35 277-587.