Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli “Legis”

Studentsko vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli “Legis” (nadalje Legis) je studentska organizacija koja djeluje u sklopu Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa ciljem zaštite prava studenata, radi na unaprijeđivanju uslova studiranja, pospješuje suradnju među studentima i surađuje sa upravom fakulteta na realizaciji projekata.

Legis djeluje preko svojih predstavnika koji se biraju na početku svake akademske godine.

Facebook stranica: www.facebook.com/legistz

Kontakt email: aspfuntz@gmail.com