Studentski parlament Univerziteta u Tuzli

Studentski parlament Univerziteta u Tuzli je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija studenata, koja okuplja studente sa svih fakulteta, akademija i studija koji egzistiraju na Univerzitetu u Tuzli.

U sastavu Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli se nalaze matična udruženja studenata sa fakulteta Univerziteta u Tuzli.


Osnovna misija SPUT-a
  •  Da štiti prava svih studenata koja su definisana pravilima i Statutom Univerziteta u Tuzli, Zakonom o Visokom obrazovanju TK, ljudskim pravima i slobodama i Ustavom Bosne i Hercegovine.
  •  Saradnja sa menadžmentom Univerziteta, Vladom Tuzlanskog kantona, Skupštinom TK, sektorom visokog obrazovanja, a sve u cilju zajedniškog rješavanja važnih pitanja koja se tiču procesa studiranja, kvaliteta nastave, standarda studiranja, administrativno-pravne regulative.
  •  Unapređenje komunikacije i mobilnosti studentima kako u zemlji tako i regionu.
  •  Koordinacija i realizacija svih aktivnosti sa matičnim udruženjima studenata sa fakulteta na Univerzitetu u Tuzli.
  •  Predstavljanje problema i svih bitnih pitanja na Senatu Univerziteta u Tuzli u cilju njihovih rješenja