Webmaster

O tehničkom održavanju ove web stranice brine se PFUNTZ Webmaster. Webmaster objavu sadržaja na web stranicu obavlja prema uputama i zahtjevima uprave fakulteta. Webmaster nije odgovoran za postavljeni sadržaj. Poziciju webmastera trenutno obavlja:

  • Gutić Kenan

Univerzitetska podrška (UNTZ Administrator)

Za sve upite vezane za serversku isporuku web sadržaja, probleme sa emailom, kreiranje i administraciju emailova, probleme sa autentifikacijom i slično, koristite sljedeći kontakt:

Ukoliko korisnik nije u mogućnosti poslati e-mail, podršku može zatražiti na telefon broj +387 35 277-587.