Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Mahir Muharemović uspješno odbranio doktorsku disertaciju

Kandidat Mahir Muharemović je 19. 10. 2018. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli pod naslovom “Međunarodni investicijski ugovori i ljudska prava: analiza primjene temeljnih ljudskih prava u okvirima međunarodnih...