Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Uspjeh studenata Pravnog fakulteta

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli uzeo je učešće na četvrtom Futura Moot court takmičenju u oblasti poznavanja Evropske konvencije i ljudskih prava i jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava. Naime, radi se o Moot...