Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Erasmus + stipendije Univerziteta u Valenciji

Univerzitet u Valenciji objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima i osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za ljetni semestar akademske 2016/17. godine. Konkurs je otvoren za osoblje...

Obavještenje o upisu na II ciklus

Upis kandidata na II-gi ciklus studija akademske 2016/2017 godine vršit će se u periodu od 13.10.2016. i 14.10.2016. godine od 14,00 sati do 17,00 sati u Studentskoj službi fakulteta. Za upis se predaju sljedeći...