Studenti druge i četvrte godine pratili ročište za glavnu raspravu pred Općinskim sudom u Tuzli

Mjesec maj je bio pun različitih aktivnosti u kojim su učešće imali studenti Pravnog fakulteta u Tuzli. U tom duhu dana 24.05.2023. godine, studenti II i IV godine su imali priliku da prisustvuju i prate ročište za glavnu raspravu pred Općinskim sudom u Tuzli. Ovo je jedna od inicijalnih aktivnosti sa kojom započinjemo saradnju fakulteta sa Općinskim sudom u Tuzli, sa ciljem da studentske posjete sudskim ročištima postanu ustaljena praksa koja će se odvijati kroz pravne klinike. Studente je sa tokom parničnog postupka i ulogama stranaka upoznala Šejla Ćatić, redovni sudija Općinskog suda u Tuzli, nakon čega je uslijedilo i samo praćenje ročišta. Studenti su tom prilikom imali mogućnost da u praksi vide donošenje procesnih rješenja, saslušanje vještaka i svjedoka, pažnju i posvećenost vođenju postupka koju zahtijeva sudijski posao, kao i uloge punomocnika stranaka.

You may also like...