Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Održana debata u okviru predmeta Uvod u pravo EU

Silabusom nastavnog predmeta Uvod u pravo EU predviđena je organizacija debate koja se tradicionalno realizuje u posljednoj sedmici zimskog semestra i u okviru koje studentice i studenti argumentovano raspravljaju o određenim pitanjima vezanim za...

Obavještenje o anketiranju studenata

Univerzitet u Tuzli obavještava studente da će se na osnovu Odluke Senata, broj: 03-7217-1-5/22 od 29.12.2022. godine, u periodu od 09.01.-13.01.2023. godine obaviti online anketiranje studenata. Anketiranje se sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog...