Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Radionica povodom Međunarodnog dana bijelog štapa

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je radionica o pravima osoba sa oštećenjem vida, te diskriminaciji sa kojom se ova grupa građana svakodnevno suočava. Sa studentima IV...