Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Svečana promocija diplomanata i magistara

Svečana promocija diplomanata i magistara/mastera Univerziteta u Tuzli će biti upriličena u petak (30. 06. 2017.) u 12,00 sati u Univerzitetskoj dvorani. Diplomanti su dužni u Univerzitetsku dvoranu doći najkasnije u 11:30 sati radi...