Obavještenje o ispitnom terminu – Upravno pravo

Ispit iz Upravnog prava održati će se u PETAK, 10.07.2020. sa početkom u 11,00 sati.