Održana online radionica o ljudskim pravima u saradnji sa “Konrad Adenauer Stiftung” i “Vaša prava BiH”

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je na inicijativu organizacija Konrad Adenauer Stiftung i Vaša prava BiH sudjelovao u  online radionicu o ljudskim pravima u međunarodnom pravu koju su zajednički organizovali u ponedjeljak 15. juna...