Održana online radionica o ljudskim pravima u saradnji sa “Konrad Adenauer Stiftung” i “Vaša prava BiH”

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je na inicijativu organizacija Konrad Adenauer Stiftung i Vaša prava BiH sudjelovao u  online radionicu o ljudskim pravima u međunarodnom pravu koju su zajednički organizovali u ponedjeljak 15. juna ove godine putem Zoom platforme. Predavači pomenute radionice su bili gosp. Emir Prcanović izvršni direktor udruženja Vaša prava BiH i Mr. Peđa Đurasović pravni savjetnik kod pomenutog udruženja. Studenti/učesnici ove radionice imali su priliku slušati i razgovarati o članu 10. Europske Konvencije o ljudskim pravima.  Uz kvalitetno predavanje i dosta primjera sudske prakse predavači su na predstavili član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i niz drugih vezanih tema.

Svi polaznici su imali priliku pogledati suđenje koje je održano pred Velikim Vijećem i imali su uvid u samo suđenje. Svim učesnicima će biti dodijeljeni certifikati o učešću koji će biti korisni za buduće školovanje i samu pravničku karijeru.

You may also like...