Posjeta delagacije UNHCR-a Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Delegacija UNHCR-a je u srijedu 3.4.2024. posjetila Pravni Fakultet Univerziteta u Tuzli. Povod je vrijedna donacija multimedijalne opreme koja će doprinijeti unapređenju nastavnog procesa.

Na sastanku je najavljena isporuka knjiga iz oblasti Međunarodno humanitarno i izbjegličko pravo. Dogovorena je i realizacija nekoliko projekata, a jedan od njih je i otvaranje pravnih klinika o izbjegličkom pravu za studente Pravnog fakulteta.

You may also like...