Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije kandidatkinje Admira Seleskovića

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 07.03.2024. godine

OBAVIJEST
o odbrani prijedloga teme (projekta) doktorske disertacije kandidata Admira Seleskovića, MA prava

Kandidat Admir Selesković, MA prava, dana 13.03.2024. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, javno će braniti prijedlog teme (projekat) doktorske disertacije (projekt) pod nazivom:

„Transformacija sistema upravnog sudovanja u Bosni i Hercegovini u procesu pristupanja Evropskoj uniji “

pred Komisijom u sastavu:

1. Dr.sci. Emir Mehmedović, vanredni profesor, izabran za oblast: Upravno-pravna na Fakultetu za upravu, pridružena članica Univerziteta u Sarajevu (ekvivalentno izboru na užoj naučnoj oblasti: „Upravno pravo i uprava“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli) – predsjednik,

2. Dr.sci. Edina Šehrić, vanredni profesor, izabrana na užoj naučnoj oblasti: „Upravno pravo i uprava“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član,

3. Dr.sci. Edin Djedović, docent, izabran na užoj naučnoj oblasti: „Upravno pravo i uprava“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

You may also like...