Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) kandidatkinje Emine Mešić

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET  
Tuzla, 09.09.2022. godine

OBAVJEŠTENJE

Kandidatkinja Emina Mešić, MA prava, javno će braniti prijedlog teme doktorske disertacije (projekt) pod naslovom: “Usklađenost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom”, dana 13.09.2022. godine sa početkom u 11,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  • 1. Dr.sci. Jasmina Alihodžić, vanredni profesor izabrana na užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik,
  • 2. Dr.sci. Anita Petrović, vanredni profesor izabrana na užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član;
  • 3. Dr.sci. Boris Krešić, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

Odbrana projekta je javna.

POMOĆNIK GEN. SEKRETARA
Admir Selesković, MA prava

You may also like...