Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Potpisan Sporazum o saradnji

Dana 14. 02. 2019 godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli potpisan je Sporazum o međusobnoj saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalnog tužilaštva TK, Regionalne advokatske komore Tuzla i Općinskog suda u...