Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Obavijest o dodjeli certifikata

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Općinskim sudom Tuzla ove akademske godine organizovao je kliničko pravno obrazovanje za studente IV godine ovog fakulteta kroz Klinike Građansko parnično procesno pravo i Građansko vanparnično...