Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Svečana promocija diplomanata i magistara Univerziteta u Tuzli

Obavještavamo vas da će svečana promocija diplomanata i magistara/mastera biti upriličena u petak, 23.11.2018. godine u Univerzitetskoj sportskoj dvorani, prema rasporedu kako slijedi: 10:00-12:00 – Promocija diplomanata i magistara Medicinskog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog...

Mahir Muharemović uspješno odbranio doktorsku disertaciju

Kandidat Mahir Muharemović je 19. 10. 2018. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli pod naslovom “Međunarodni investicijski ugovori i ljudska prava: analiza primjene temeljnih ljudskih prava u okvirima međunarodnih...