Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Novo obavještenje za studente imatrikulante

Obavještavaju se imatrikulanti po starom nastavnom planu i programu-prije Bolonje- da je Studentska služba Pravnog fakulteta po zahtjevu Ureda za nastavu i studentska pitanja sačinila spisak sa pregledom za svakog imatrikulanta po studijskim godinama...