Doktoranti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli prezentovali pravnu analizu izmjena Izbornog zakona BiH

Dana 01. novembra 2022. godine, u organizaciji Regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Tuzla, održana je prezentacija izmjena Izbornog zakona BiH, kao i Ustava Federacije BiH, koji su nametnuti posljednjim odlukama Visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini – Christiana Schmidta.

Pravnu analizu najnovije intervencije Visokog predstavnika prezentirali su Faris Hasanović, magistar prava, asistent i doktorant na užoj naučnoj oblasti “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te Benjamin Nurkić, magistar prava i doktorant na užoj naučnoj oblasti “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Domaćin sastanka bio je prof. dr. Elmir Jahić, predsjednik Regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Tuzla.

You may also like...