Obavijest zainteresiranim studentima o edukaciji za korištenje pravne baze “Paragraf Lex”

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je u saradnji sa vodećom regionalnom kompanijom Paragraf Lex d.o.o. Sarajevo organizirao besplatnu obuku studenata za korištenje elektronske pravne baze. Paragraf je kompanija koja posluje na teritoriji Bosne i...