Obavijest zainteresiranim studentima o edukaciji za korištenje pravne baze “Paragraf Lex”

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je u saradnji sa vodećom regionalnom kompanijom Paragraf Lex d.o.o. Sarajevo organizirao besplatnu obuku studenata za korištenje elektronske pravne baze.

Paragraf je kompanija koja posluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, i svojim klijentima obezbjeđuje brz, siguran, tačan i ažuran pristup informacijama bitnim za uspješno i zakonito poslovanje – dakle, sve za primjenu prava nadohvat ruke.

Osnovni proizvod kompanije je pravna baza “Paragraf Lex”. Bazu čini izuzetno veliki broj izvornih i prečišćenih tekstova propisa svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine, službena mišljenja organa uprave, domaća i strana sudska praksa sudova svih instanci, modeli akata, carinska tarifa.

Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli i Paragraf Lex će svim polaznicima obuke, koji polože završni test izdati certifikat osposobljenosti za korištenje bazom.

Obuku za korištenje bazom moći će besplatno pohađati svi studenti II ciklusa studija (master studija), kao i studenti treće i četvrte godine prvog ciklusa studija Pravnog fakulteta.

Osim naših sadašnjih studenata, za obuku se mogu prijaviti i naši bivši studenti te svi zainteresovani.

Za sve detaljne informacije o vremenu i načinu održavanja edukacija, studenti će biti obavješteni nakon konačnog broja prijavljenih.
Svi zainteresovani se mogu javiti  Mirhi Husić na email: husic.mirha25@gmail.com.

You may also like...