Obavještenje o drugom upisnom roku na II (drugom) i III (trećem) ciklusu studija

Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-5050-1-1/21 od 29.09.2021. godine i broj: 03-5050-1-2/21 od 29.09.2021. godine dopunjena je Odluka Senata o raspisivanju Konkursa za upis studenata na drugi i  treći ciklus studija na fakultetima/ Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/2022. godine na način da se organizuje drugi upisni rok.

Drugi upisni rok na drugom i trećem ciklusu studija organizovati će se na slijedeći način:

  • Prijava na konkurs podnosi se 18.10.2021. godine
  • Privremena rang lista objaviti će se 18.10.2021. godine
  • Konačna rang lista objaviti će se 21.10.2021. godine
  • Upis primljenih kandidata obaviti će se od 22.10.2021. godine

Na drugi ciklus studija kandidati se mogu prijaviti za usmjerenja:

  • Smjer Komparativno pravo i komparativna pravna historija
  • Upravno-pravni smjer

 Na treći ciklus studija kandidati se mogu prijaviti za sva usmjerenja.

You may also like...