Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Poziv za apliciranje na program studentske prakse u kompaniji “Sisecam soda Lukavac” d.o.o.

Poziv za apliciranje na program studentske prakse u kompaniji “Sisecam soda Lukavac” d.o.o.

Matična kompanija “Sisecam soda Lukavac” d.o.o., sa sjedištem u Istanbulu  organizuje studentsku praksu u okviru globalnog programa Şişecama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together”. U okviru navedenog programa sa studentima se potpiše...