Studentima četvrte godine dodijeljene potvrde o praktičnoj posjeti Ministarstvu pravosuđa i uprave TK

Dana 20.02.2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je dodjela potvrda studentima četvrte godine o uspješno realiziranoj praktičnoj posjeti  Ministarstvu pravosuđa i uprave TK. Posjete su realizirane u okviru nastavnog predmeta Upravno pravo, a na osnovu  Sporazuma o obrazovnoj i naučno-stručnoj saradnji potpisanog 17.04.2019. godine. Potvrde je studentima uručila kantonalna ministrica pravosuđa i uprave Senada Dizdarević. 

You may also like...