Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Općinski sud u Živinicama potpisali sporazum o međusobnoj saradnji

Dana 18.04.2024. godine Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Općinski sud u Živinicama potpisali su sporazum o međusobnoj saradnji.

Implementacijom potpisanog sporazuma studenti će imati mogućnost upoznavanje sa radom suda, obavljanje studentske prakse, sticanje praktičnih znanja i vještina i primjena stečenih znanja na konkretne pravne situacije.

You may also like...