Monthly Archive: April 2023

Poziv za apliciranje na program studentske prakse u kompaniji “Sisecam soda Lukavac” d.o.o. – Global Young Talent Program – Together 2023

Poziv za apliciranje na program studentske prakse u kompaniji “Sisecam soda Lukavac” d.o.o. – Global Young Talent Program – Together 2023

Matična kompanija sa sjedištem u Istanbulu i ove godine organizuje studentsku praksu u okviru globalnog programa Şişecama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together”. Do sada su projekti uspješno realizovani u više zemalja...