Poziv za apliciranje na program studentske prakse u kompaniji “Sisecam soda Lukavac” d.o.o. – Global Young Talent Program – Together 2023

Matična kompanija sa sjedištem u Istanbulu i ove godine organizuje studentsku praksu u okviru globalnog programa Şişecama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together”.

Do sada su projekti uspješno realizovani u više zemalja kao što su Turska, Italija, Bugarska, Slovačka, Rusija i Bosna i Hercegovina, iz kojih imamo samo pozitivne utiske.

U okviru navedenog programa sa studentima se potpiše Ugovor o studentskoj praksi, koja će trajati 6 mjeseci i koju studenti obavljaju minimalno 2,5 radna dana sedmično. S tim u vezi, student obavlja praksu i dobije određenu temu u organizacijskom sektoru za koji je projekat vezan, uz nadzor mentora.

Za vrijeme obavljanja prakse student ima pravo na određenu novčanu naknadu i ishranu u prostorijama restorana “Sisecam soda Lukavac” d.o.o.

Za realizaciju prakse u 2023. godini odlučeno je za odabir pet studenata sa Univerziteta u Tuzli (III, IV godina, postdiplomski studij i doktorski studij), tačnije jedan student sa Pravnog fakulteta, jedan student sa Rudarsko geološko građevinskog fakulteta (smjer građevinarstvo), jedan student sa Ekonomskog fakulteta i dva studenta sa Tehnološkog fakulteta.

U toku su sastanci sa predstavnicima navedenih fakulteta, a na istim fakultetima će se tokom sedmice održati i kratke prezentacije kako bi studenti detaljno saznali o čemu je riječ i imali mogućnost da postave dodatna pitanja.

Studentima će u elektronskoj formi i studentskoj službi fakulteta biti dostupni i obrasci za prijavu na studentsku praksu.

Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja, tačnije do 30.04.2023. godine.

You may also like...