Predstavnici “Sisecam soda Lukavac” d.o.o studentima Pravnog fakulteta prezentovali mogućnost obavljanja studentske prakse

“Sisecam soda Lukavac” d.o.o. organizuje studentsku praksu u okviru globalnog programa Şişecama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together”. S tim u vezi su predstavnici kompanije “Sisecam soda Lukavac””d.o.o. razgovarali sa menadžmentom Pravnog fakulteta, te su studentima prezentovali način apliciranja i mogućnost obavljanja studentske prakse.

You may also like...