Posjeta studenata druge godine Zemljišno knjižnom uredu Općinskog suda u Tuzli

Danas su studenti druge godine Pravnog fakulteta u Tuzli, zajedno sa asistenticom Berbić Jasminom, posjetili Zemljišno knjižni ured Općinskog suda u Tuzli, u sklopu nastavnog predmeta Stvarno pravo. Studente je kroz rad i funkcionisanje Ureda provela šefica Zemljišno knjižnog ureda Narcisa Djedović, nakon čega su studenti imali priliku da vide stare zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, program E-grunt kao digitalizovani oblik pomenutih knjiga, postupanje zemljišno knjižnih referenata sa zaprimljenim zahtjevima i predmetima stranaka, i sl. Zahvaljujemo se Općinskom sudu u Tuzli na gostoprimstvu i spremnosti na saradnju po pitanju studentske prakse. Ovo je samo jedna od praktičnih aktivnosti koje su planirane za naše studente sa ciljem da se teorijsko znanje stečeno na fakultetu potkrijepi i praktičnim znanjem koje je od suštinskog značaja za studente.

You may also like...