Monthly Archive: August 2019

Zbornik radova – broj 2/2018

ČLANCI Dževad Mahmutović, Maja IveljićLong-Term Prison Sentence in Bosnia and Herzegovina Edin MutapčićPad srpske despotovine 1459. godine Goran BašićDefinicije počinitelja ratnog nasilja i žrtve: sociološka analiza nasilja u koncentracijskim logorima za vrijeme rata u...