Category: Nekategorisano

Rezultati prvog kolokvija iz nastavnog predmeta Bračno pravo 18.11.2019. godine

Rezultati prvog kolokvija iz nastavnog predmeta Bračno pravo 18.11.2019. godine

Uvid u radove studenti mogu izvršiti u ponedjeljak 02.12.2019. godine u vremenskom terminu od 09 – 10 sati.