Rezultati popravnog pismenog dijela ispita iz Krivičnog prava – posebni dio