Rezultati popravnog pismenog dijela ispita iz Krivičnog prava – opći dio

Ispit održan: 24. 01. 2018. godine