Rezultati popravnog pismenog dijela ispita iz Krivičnog prava – opći dio

Ispit je održan: 28. 06. 2017. godine