Category: Aktuelnosti

Novo obavještenje za studente imatrikulante

Obavještavaju se imatrikulanti po starom nastavnom planu i programu-prije Bolonje- da je Studentska služba Pravnog fakulteta po zahtjevu Ureda za nastavu i studentska pitanja sačinila spisak sa pregledom za svakog imatrikulanta po studijskim godinama...

Obavještenje za studente imatrikulante

Obavještavaju se studenti imatrikulanti po starom nastavnom planu i programu (prije uvođenja bolonjskog procesa) da ne mogu pristupiti polaganju ispita u mjesecu novembru dok se ne dobije saglasnost nadležnog ministarstva u Vladi TK da...