Obavijest za predaju prijava

Obavještavaju se studenti koji stiču status apsolventa u akademskoj 2021/2022 godini da su obavezni predati prijave za sve ispite  koje nisu položili do 15.10 2021 godine.

Studenti imatrikulanti su dužni do 15.10.2021. godine predati prijave i uplatnicu u iznosu od 30 KM za ispite koje će polagati u akademskoj 2021/2022 godini.

STUDENTSKA SLUŽBA

You may also like...