Promocija diplomanata i magistranata na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Danas je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana promocija diplomanata i magistranata. Promovisano je 39 bachelora prava i 8 magistara prava. Dekan Pravnog fakulteta prof. dr. Amir Karić održao je govor, uz čestitke i želje za daljim usavršavanjem u karijeri i obrazovanju. 

You may also like...