Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Svečana promocija diplomanata i magistara

Svečana promocija diplomanata i magistara/mastera Univerziteta u Tuzli će biti upriličena u petak (30. 06. 2017.) u 12,00 sati u Univerzitetskoj dvorani. Diplomanti su dužni u Univerzitetsku dvoranu doći najkasnije u 11:30 sati radi...

Studentski krediti

Poštovani studenti svih ciklusa studija Univerziteta u Tuzli, u cilju što lakšeg pristupa i pružanja mogućnosti svima za obrazovanje pod jednakim uslovima, Univerzitet u Tuzli je posredovao kod poslovih banaka na području TK, kako...

Aktivnosti na kontroli i evaluaciji silabusa

U cilju kvalitetnijeg informisanja javnosti, studenata i zaposlenika Univerziteta, te inoviranju studijskih programa kao i pripreme za akreditaciju studijskih programa u narednom periodu, Univerzitet u Tuzli u prethodnih mjesec dana sproveo je intenzivne aktivnosti...