Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Obavještenje za studente imatrikulante

Obavještavaju se studenti imatrikulanti po starom nastavnom planu i programu (prije uvođenja bolonjskog procesa) da ne mogu pristupiti polaganju ispita u mjesecu novembru dok se ne dobije saglasnost nadležnog ministarstva u Vladi TK da...

Svečana promocija diplomanata i magistara/mastera

Svečana promocija diplomanata i magistara/mastera Univerziteta u Tuzli će biti upriličena u subotu (19. 11. 2016.) u Univerzitetskoj dvorani sa početkom u 15,00 sati Diplomanti su u Univerzitetsku dvoranu dužni doći najkasnije u 14,30...