Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije kandidata Amara Lukavačkića

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET  
Tuzla, 09.05.2023. godine

OBAVIJEST

Kandidat Amar Lukavačkić, MA prava, javno će braniti prijedlog teme doktorske disertacije (projekt) pod naslovom: „Alternative kazni zatvora za punoljetne počinioce krivičnih djela u krivičnom pravu i praksi Bosne i Hercegovine“, dana 15.05.2023. godine sa početkom u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  • 1. Dr.sci. Dževad Mahmutović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Krivično-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik,
  • 2. Dr.sci. Vedad Gurda, vanredni profesor, uža naučna oblast „Krivično-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član,
  • 3. Dr.sci. Maja Iveljić, docent, uža naučna oblast „Krivično-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

Odbrana projekta je javna.

You may also like...