Obavještenje o krajnjem roku okončanja studija za studente II ciklusa upisane ak. 2011/12 i 2012/13

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija koji su studij upisali ak. 2011/12 i 2012/13 da su u skladu sa odredbama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Odluka Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli od 07. 09. 2016. i Odluka Senata Univerziteta u Tuzli o dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli od 15. 09. 2017.) dužni okončati započeti studij odbranom završnom magistarskog rada do kraja tekuće akademske godine, odnosno do 30. 09. 2018. godine.

You may also like...